El café de la historia - Refranes baleares

Refranes de Baleares

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!

Autor: El café de la Historia


INICIO » REFRANES COMUNIDADES AUTÓNOMAS » Refranes de Baleares


Dichos y refranes de las Islas Baleares

 • Si plou, farem com els d’Eivissa: la deixarem caure.
 • A Ciutadella es qui no és mascle és femella.
 • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
 • Qui està bé i cerca mal, que vagi a Eivissa a cercar sal.
 • As Mercadal, mostren sa panxa per un ral.
 • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
 • Eivissa, terra de pins.
 • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
 • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
 • A l´agost, a les set, ja és fosc.
 • Anar més fort que una maça de picar espart.
 • Festas pasadas; cocas mejadas, roba bruta i bosa buida.
 • Navega la mar salada el desgraciat mariner, treballant de nit i dia i guanyant molts pocs diners. Ara tem una tempesta, ara passa un temporal, i veureu que cada dia, li rebaixen el jornal.
 • Segarem i baterem, quina feina que tindrem; hem segat i hem batut, quina feina que hem tingut.
 • Sa tramuntana, el camp enravana.
 • Vent mestral, peix de tall.
 • Hi ha moltes maneres de matá pusses.
 • Dos galls dins un galliner no canten bé.
 • Any de neu, any d’olives.
 • Val més morir de un rot que de un badall.
 • Els sants de gener porten capa i barret.
 • El març marceja i la gent bogeja.
 • No passis s´arada davant es bou.
 • Ja mos veurem davant Campos.
 • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
 • Per Santa Llúcia, un pas de puç; per Nadal un pas de pardal.
 • No hi ha ni es gat d’abordu.
 • Nadal humit fa el pagès ric.

Más refranes de las Islas Baleares

 • Més moscas se agafan amb una cuarada de mel,qu’emb un barril de vinagre.
 • Per Nadal qui res no estrena, res no val.
 • Arc de Sant Martí atura es delobí.
 • A gat escaldat, aigua teba li basta.
 • Hi ha temps de matar un ase a pessics.
 • Cada olleta té sa seva tapadoreta.
 • Encara no veu es bast y ja sua.
 • Val més que en sobri que no que en falti.
 • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
 • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
 • Per Sant Tomàs, agafa el porc pel nas.
 • Santa Bárbara va pel camp i porta tres núvols, un de foc, un de llamp i un de pedra repicant.
 • En arribar as Codolar la sirena em pareixia. Tota ella resplendia i la sentia cantar.
 • Gràcies a Déu que ha passat es generet, i no m’ha mort sa jaia ni cap anyellet.
 • Poc se me dona que mumare fos fornera, si jo’m mor de fam.
 • Feina feta té bon aire.
 • De mal d’amor els metges no en curen.
 • Si plou el dia de santa Bibiana, plou quaranta dies seguits i una setmana.
 • Banyes de cabra es capvespre, d’aigo en serem festa.
 • Dejorn es colga el mestral cansat de fer mal, però no pot dormir i es lleva dematí.
 • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
 • Badall mai ment: son, vessa o talent, o mal d’enamorament.
 • Ara que n´hem ben dinat, cantarem una de bona; supliquem al Déu del cel que mos do una tarda bona.
 • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
 • Boirada de canaló, a’s cap de tres dies, saó; de vegades sí, de vegades no.
 • Molts de dies bons fan un any dolent.
 • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
 • Cuand s’añada es bona,es pagés encare jaméga.
 • El desembre és un vell que fa arrugar la pell.
 • Menjar raïms per Cap d’any, du doblers per tot l’any.
 • De Morna venim amb el cor encés i la fe arrelada; aigua generosa Vos ens heu donat, honrem vostra imatge ¡oh Jesús amat!
 • Comare i doctor, a gust des consumidor.
 • Aigua de bombolla, tot lo món assadolla.
 • Sa malícia és com sa llet, que en bullir, vessa.
 • Sortir des foc per anar a parar a ses brases.
 • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
 • A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat, mateu-ló.
 • Un tió no fa foc, dos tampoc, tres així així i quatre ja si.
 • Sa ventura no es de qui la cerca, sino de qui la troba.
 • D’aigua mansa Déu m’en lliber, que de sa furiosa me’n guardaré jo.
 • Quan el Toro du capot, que se’n posi qui pot.
 • A Alaior, vinya bona i vi més bo.
 • Pes maig ton ses ovelles i treu sa mel a ses abelles.
 • Qui cerca i troba no perd es temps.
 • Quan més cosins més endins.
 • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
 • A Campos, campanes noves i es campanar esbucat i Son Julià espadat perquè robava garrofes.
 • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
 • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
 • A Alaró, o lladre o jugador.
 • De Peps i ases n´hi ha a totes les cases.
 • Una figa per ser bona ha de tenir tres senyals, crivellada, sacaiona i bequetjada pes pardals.
 • Per Santa Caterina, del blat que has de sembrar, fes-ne farina.
 • Uns comptes fa s’ase i uns altres es traginer.
 • El llamp que destrossa o mata, a mi me dona salut. En no fer-ne estic perdut, i es bon temps me desbarata.
 • Es fred d’es març entra dins ses banyes d’es bous.
 • A Alcudia solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
 • Qui va amb un coix, as cap de s’any ho són tots dos.
 • S’al·lot troba en es pit lo que sa mare té a s’esperit.
 • Déu nos guard d’un ja està fet.
 • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
 • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
 • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
 • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
 • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
 • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
 • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
 • Mare de Déu de les Neus, que alta que us han pujada; d´aquí dalt es veu Sant Jordi, can Bernat i sa Gravada.
 • Si totom dugués se seua creu á se plasa, cada u s’en tornaría amb se seua.
 • De tots quatre vents majors vos ne sou la Tramontana; vos tenen per capitana mariners i pescadors.
 • Cel a cabassets, aigua a simalets.
 • Llevant, Xaloc i Mitjorn, Llebeig, Ponent i Mestral, Tramuntana i Gregal, vet aquí els vuit vents del món.
 • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
 • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
 • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
 • La persona que és curiosa, te un refrany per cada cosa.
 • Se n’han succeïdes tantes as pas de s’Espalmador que una guarda de bergants mataren tres pescadors.
 • M’estim més morir baldat d’una punyida d’alena que no anar a traginar pedra en es cap de s’Escollat.
 • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.

ETIQUETADO EN:

Si te ha gustado ¡Compártelo!Síguenos en las redes para no perderte ninguna publicación¿Qué es un refrán?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.


Aviso legalPrivacidad Política de cookies – Copyright © 2023. Todos los derechos reservadosContacto