El café de la historia - Refranes baleares

Refranes de Baleares

Autor: El café de la Historia

INICIO » REFRANES COMUNIDADES AUTÓNOMAS » Refranes de Baleares

Dichos y refranes de las Islas Baleares

 • Si plou, farem com els d’Eivissa: la deixarem caure.
 • A Ciutadella es qui no és mascle és femella.
 • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
 • Qui està bé i cerca mal, que vagi a Eivissa a cercar sal.
 • As Mercadal, mostren sa panxa per un ral.
 • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
 • Eivissa, terra de pins.
 • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
 • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
 • A l´agost, a les set, ja és fosc.
 • Anar més fort que una maça de picar espart.
 • Festas pasadas; cocas mejadas, roba bruta i bosa buida.
 • Navega la mar salada el desgraciat mariner, treballant de nit i dia i guanyant molts pocs diners. Ara tem una tempesta, ara passa un temporal, i veureu que cada dia, li rebaixen el jornal.
 • Segarem i baterem, quina feina que tindrem; hem segat i hem batut, quina feina que hem tingut.
 • Sa tramuntana, el camp enravana.
 • Vent mestral, peix de tall.
 • Hi ha moltes maneres de matá pusses.
 • Dos galls dins un galliner no canten bé.
 • Any de neu, any d’olives.
 • Val més morir de un rot que de un badall.
 • Els sants de gener porten capa i barret.
 • El març marceja i la gent bogeja.
 • No passis s´arada davant es bou.
 • Ja mos veurem davant Campos.
 • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
 • Per Santa Llúcia, un pas de puç; per Nadal un pas de pardal.
 • No hi ha ni es gat d’abordu.
 • Nadal humit fa el pagès ric.

Más refranes de las Islas Baleares

 • Més moscas se agafan amb una cuarada de mel,qu’emb un barril de vinagre.
 • Per Nadal qui res no estrena, res no val.
 • Arc de Sant Martí atura es delobí.
 • A gat escaldat, aigua teba li basta.
 • Hi ha temps de matar un ase a pessics.
 • Cada olleta té sa seva tapadoreta.
 • Encara no veu es bast y ja sua.
 • Val més que en sobri que no que en falti.
 • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
 • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
 • Per Sant Tomàs, agafa el porc pel nas.
 • Santa Bárbara va pel camp i porta tres núvols, un de foc, un de llamp i un de pedra repicant.
 • En arribar as Codolar la sirena em pareixia. Tota ella resplendia i la sentia cantar.
 • Gràcies a Déu que ha passat es generet, i no m’ha mort sa jaia ni cap anyellet.
 • Poc se me dona que mumare fos fornera, si jo’m mor de fam.
 • Feina feta té bon aire.
 • De mal d’amor els metges no en curen.
 • Si plou el dia de santa Bibiana, plou quaranta dies seguits i una setmana.
 • Banyes de cabra es capvespre, d’aigo en serem festa.
 • Dejorn es colga el mestral cansat de fer mal, però no pot dormir i es lleva dematí.
 • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
 • Badall mai ment: son, vessa o talent, o mal d’enamorament.
 • Ara que n´hem ben dinat, cantarem una de bona; supliquem al Déu del cel que mos do una tarda bona.
 • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
 • Boirada de canaló, a’s cap de tres dies, saó; de vegades sí, de vegades no.
 • Molts de dies bons fan un any dolent.
 • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
 • Cuand s’añada es bona,es pagés encare jaméga.
 • El desembre és un vell que fa arrugar la pell.
 • Menjar raïms per Cap d’any, du doblers per tot l’any.
 • De Morna venim amb el cor encés i la fe arrelada; aigua generosa Vos ens heu donat, honrem vostra imatge ¡oh Jesús amat!
 • Comare i doctor, a gust des consumidor.
 • Aigua de bombolla, tot lo món assadolla.
 • Sa malícia és com sa llet, que en bullir, vessa.
 • Sortir des foc per anar a parar a ses brases.
 • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
 • A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat, mateu-ló.
 • Un tió no fa foc, dos tampoc, tres així així i quatre ja si.
 • Sa ventura no es de qui la cerca, sino de qui la troba.
 • D’aigua mansa Déu m’en lliber, que de sa furiosa me’n guardaré jo.
 • Quan el Toro du capot, que se’n posi qui pot.
 • A Alaior, vinya bona i vi més bo.
 • Pes maig ton ses ovelles i treu sa mel a ses abelles.
 • Qui cerca i troba no perd es temps.
 • Quan més cosins més endins.
 • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
 • A Campos, campanes noves i es campanar esbucat i Son Julià espadat perquè robava garrofes.
 • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
 • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
 • A Alaró, o lladre o jugador.
 • De Peps i ases n´hi ha a totes les cases.
 • Una figa per ser bona ha de tenir tres senyals, crivellada, sacaiona i bequetjada pes pardals.
 • Per Santa Caterina, del blat que has de sembrar, fes-ne farina.
 • Uns comptes fa s’ase i uns altres es traginer.
 • El llamp que destrossa o mata, a mi me dona salut. En no fer-ne estic perdut, i es bon temps me desbarata.
 • Es fred d’es març entra dins ses banyes d’es bous.
 • A Alcudia solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
 • Qui va amb un coix, as cap de s’any ho són tots dos.
 • S’al·lot troba en es pit lo que sa mare té a s’esperit.
 • Déu nos guard d’un ja està fet.
 • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
 • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
 • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
 • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
 • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
 • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
 • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
 • Mare de Déu de les Neus, que alta que us han pujada; d´aquí dalt es veu Sant Jordi, can Bernat i sa Gravada.
 • Si totom dugués se seua creu á se plasa, cada u s’en tornaría amb se seua.
 • De tots quatre vents majors vos ne sou la Tramontana; vos tenen per capitana mariners i pescadors.
 • Cel a cabassets, aigua a simalets.
 • Llevant, Xaloc i Mitjorn, Llebeig, Ponent i Mestral, Tramuntana i Gregal, vet aquí els vuit vents del món.
 • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
 • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
 • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
 • La persona que és curiosa, te un refrany per cada cosa.
 • Se n’han succeïdes tantes as pas de s’Espalmador que una guarda de bergants mataren tres pescadors.
 • M’estim més morir baldat d’una punyida d’alena que no anar a traginar pedra en es cap de s’Escollat.
 • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.
Islas Baleares - Mallorca, Menorca e Ibiza Camiseta
 • Recuerdo de Mallorca, Menorca e Ibiza
 • ilustraciones del mapa
 • Ligero, Encaje clasico, Manga de doble puntada y bastilla baja

ETIQUETAS DE NAVEGACIÓN


🔽 ¿Aún no conoces la mayor recopilación de refranes de Internet? 🔽


¡Síguenos en redes!¿Qué es un refrán?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.


«Cualquiera sentencia popular repetida tradicionalmente de forma invariable, particularmente, las que son en verso o al menos con cierto ritmo, consonante o asonante, que las hace fáciles de retener y les da estabilidad de forma y de sentido figurado». (María Moliner)


Dicho agudo y sentencioso de uso común. (Diccionario de la RAE)¿Qué son los refranes?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza; particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.

Los refranes son paremias tradicionales de uso y origen popular y, en general, de autoría anónima.

El refrán nace con intención didáctica, moral o, incluso en ocasiones, filosófica.

Puede encontrarse algunas veces como sinónimo de dicho e incluso de proverbio, si bien el dicho, esencialmente oral, comprende un significado bastante más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno, e incluso malicioso.

También, en ciertas ocasiones, encierra una ocurrencia chistosa.

​Por otro lado, el proverbio, igual que el adagio, suelen ir asociados a lo bíblico y/o lo culto.

En definitiva, y sin lugar a dudas, en el ámbito de la lengua castellana, el refrán es, de manera indiscutible, la paremia más representativa y extendida de la sabiduría popular.

Dicho agudo y sentencioso de uso común. (Diccionario de la RAE)

El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular –y por definición, de autoría anónima– con intención didáctica, moral o, incluso, filosófica. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho e incluso de proverbio, si bien el dicho, esencialmente oral abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno, e incluso malicioso, o bien una ocurrencia chistosa.

Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima, suelen estar asociados a lo culto, lo bíblico o lo oriental. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular.

En el uso de la lengua española, el término refrán (del francés refrain, sentencia corta) ha conocido una gran difusión hasta el punto de desplazar al proverbio, idea que se asocia a una paremia culta como los proverbios bíblicos u orientales. Así, el refrán, paremia popular o popularizada, aparece en obras de autores clásicos como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, Alfonso X el Sabio o el propio Miguel de Cervantes, que en el Quijote asegura por boca de Quijano que «los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos», y hablando con Sancho Panza le dice que «cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento» (Segunda parte, capítulo XVII); o cuando le hace decir al cautivo que «el refrán es sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia».​

Sentencias breves y anónimas que «señalan qué actitud conviene adoptar en cada situación, definen la razón de una determinada conducta, o extraen las consecuencias de una circunstancia, entrañando en cualquier caso un fin didáctico y aleccionador y convirtiendo la anécdota humana en tema de reflexión».​ No obstante, muchas frases literarias y bíblicas han pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo largo del tiempo, con temas que van desde la meteorología hasta el destino invariable y fatalista de existencia. Constituyen el bagaje cultural del pueblo en tiempos en los que la tradición oral pasaba la sabiduría popular de una generación a otra.

Su estructura suele ser pareada y recurren tanto a la prosa y verso como a figuras literarias (antítesis, elipsis o paralelismo) para facilitar su perpetuación oral.

Fuente: Wikipedia

Aviso legalPrivacidad Política de cookies – Copyright © 2022. Todos los derechos reservadosContacto