El café de la historia - Refranes mallorquines

Refranes de Mallorca

Compartir es de sabios:

Dichos, frases, citas, refranes, expresiones y proverbios de la isla de Mallorca

Frases en mallorquín

  • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
  • A Petra el dimoni s’hi va retre. I de Manacor s’en va fer por.
  • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.
  • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
  • A Felanitx, el més boig fa rellotges.
  • A Mancor són mancorins, i a Inca són inqueros, però per a ballar boleros, no hi ha com els selvatgins.
  • La gent de Campanet, amb una mà el rosari i amb l’altra el ganivet.
  • Trons a Mallorca, neu a la porta.
  • A Alcudi solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
  • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
  • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
  • Vatuadell, vols ser merda i no arribes a pet!
  • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
  • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
  • A Alaró, lladre o traïdor.
  • Uep! Com anam?
  • Mallorca, terra porca.
  • Què em som jo de la mort de’n Berga?
  • Vent llevant fa fugir sa gent del camp.
  • Anar més just que sa pell del nas.
  • A Campos quan hei ha eixut se comanen a Sant Blai, i noltros en aquest ball encara no hem begut.
  • Mal caigués la Seu i hauria feina per tothom.
  • Trons enfora, aigua prop.
  • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
  • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
  • Plou i fa sol, lo diable tupa la dona.
  • Llebeig, aigua veig.
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
  • Cristo en pel, taronges navel.
  • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
  • Has fet es negoci de na Peix Frit.
  • A Alaró mostren sa panxa per un guixó.
  • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
  • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
  • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
  • Tot pot ser menos es collons tornar carabasses!
  • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
  • Mesclar ous amb caragols.
  • Per Sant Macià l’oreneta ve i el tord se’n va.
  • Quaranta putes sagrades!
  • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
  • Ton pare es verjo i ta mare te tel!
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
  • Fins a coranta d’es bril, no et llevis un fil.
  • Cap de fava amb orelles!
  • A Alaró, o lladre o jugador.
  • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
  • Mal patinessis davant una figuera de moro mentres pixessis i fotesis a dins amb sa faba per devant.
  • Febreret el curt, pitjor que el turc.
  • Te pegaria una galtada amb sa ma de pixar!
  • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
  • Què n’ets de poma!
  • A Campos, campanes noves i es campanar esbucat i Son Julià espadat perquè robava garrofes.
  • Mal t’agafas un llamp encés.
  • Cel tavellat, dins tres dies eixut o banyat.
  • Sa fortor es una cosa que es fabrica als ronyons, es filtra pels collons i surt pel cap de sa fava.
  • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
  • A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat, mateu-ló.
  • Això és mel.
  • Qui és nat ni naixerà, ploure fort de grec no veurà.
  • Que saps tú de munyir trutjes si lo més redó que has vist es un meló!
  • Es nom de Maria aigos envia.
  • Ai, ai, cavallet, quan eres jove, que hi anaves de pentinat…
  • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
  • A ca una puta es calceti.
  • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
  • No ets més beneit, perque ton pare va dir me cou i ta mare va dir basta!
  • Molts de dies bons fan un any dolent.
  • Deixar pixar es mul tranquil.
  • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
  • Me cagon ses quatre postetes que aguanten es cagadero d’en Judes!
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
  • Calatreví, chueta fui.
  • Set porcs vint-i-vuit cames, set dones catorze mames.
  • Gener, generot, m’has morta l’oveia i l’esquellot.
  • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
  • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
  • Jo tenc un fabiolet que te forat i no sona i en sentir olor de dona tot d’una s’aixeca dret.
  • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
  • Mala puta rabanera, m’has llevat tots els doblers, m’has deixat sa fava torta i els collons de se’n revés.
  • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
  • Eren set que l’aguantaven i encara pixava tort.
  • Estar com ses llànties de Campos.
  • Ets més dolent que carn de xinxa!
  • Si la mar buida fort, senyal de vent nord.
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
  • No anam ni en rodes.
  • Lo cel està empedrat, dins d’una hora los carrers seran banyats.
  • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
  • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
  • Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
  • Ja mos veurem davant Campos.
  • No passis s´arada davant es bou.
  • El març marceja i la gent bogeja.
  • Basta veure els sants per veure la festa.
  • Els sants de gener porten capa i barret.
  • Val més morir de un rot que de un badall.
  • Just com la llàntia de Campos.
  • Això es una casa de putes sense llum!
refranes en español

Productos relacionados recomendados


Bestseller No. 1
Meteorología popular o refranero meteorológico de la Península Ibérica
1 OpinionesVisita nuestras tiendas en las que encontrarás todo tipo de artículos relacionados con la Historiaclose

¿Quieres que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo artículo?

Última actualización el 2021-05-08 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados


Compartir es de sabios: