Refranes de Mallorca

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!

Autor: El café de la Historia


INICIO » REFRANES BALEARES » Refranes de Mallorca

Dichos y refranes de la isla de Mallorca

 • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
 • A Petra el dimoni s’hi va retre. I de Manacor s’en va fer por.
 • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.
 • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
 • A Felanitx, el més boig fa rellotges.
 • A Mancor són mancorins, i a Inca són inqueros, però per a ballar boleros, no hi ha com els selvatgins.
 • La gent de Campanet, amb una mà el rosari i amb l’altra el ganivet.
 • Trons a Mallorca, neu a la porta.
 • A Alcudi solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
 • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
 • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
 • Vatuadell, vols ser merda i no arribes a pet!
 • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
 • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
 • A Alaró, lladre o traïdor.
 • Uep! Com anam?
 • Mallorca, terra porca.
 • Què em som jo de la mort de’n Berga?
 • Vent llevant fa fugir sa gent del camp.
 • Anar més just que sa pell del nas.
 • A Campos quan hei ha eixut se comanen a Sant Blai, i noltros en aquest ball encara no hem begut.
 • Mal caigués la Seu i hauria feina per tothom.
 • Trons enfora, aigua prop.
 • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
 • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
 • Plou i fa sol, lo diable tupa la dona.
 • Llebeig, aigua veig.
 • Cristo en pel, taronges navel.
 • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
 • Has fet es negoci de na Peix Frit.

🌞 Refranes mallorquines 🌞

 • A Alaró mostren sa panxa per un guixó.
 • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
 • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
 • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
 • Tot pot ser menos es collons tornar carabasses!
 • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
 • Mesclar ous amb caragols.
 • Per Sant Macià l’oreneta ve i el tord se’n va.
 • Quaranta putes sagrades!
 • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
 • Ton pare es verjo i ta mare te tel!
 • Fins a coranta d’es bril, no et llevis un fil.
 • Cap de fava amb orelles!
 • A Alaró, o lladre o jugador.
 • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
 • Mal patinessis davant una figuera de moro mentres pixessis i fotesis a dins amb sa faba per devant.
 • Febreret el curt, pitjor que el turc.
 • Te pegaria una galtada amb sa ma de pixar!
 • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
 • Què n’ets de poma!
 • A Campos, campanes noves i es campanar esbucat i Son Julià espadat perquè robava garrofes.
 • Mal t’agafas un llamp encés.
 • Cel tavellat, dins tres dies eixut o banyat.
 • Sa fortor es una cosa que es fabrica als ronyons, es filtra pels collons i surt pel cap de sa fava.
 • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
 • A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat, mateu-ló.
 • Això és mel.
 • Qui és nat ni naixerà, ploure fort de grec no veurà.
 • Que saps tú de munyir trutjes si lo més redó que has vist es un meló!
 • Es nom de Maria aigos envia.
 • Ai, ai, cavallet, quan eres jove, que hi anaves de pentinat…
 • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
 • A ca una puta es calceti.
 • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
 • No ets més beneit, perque ton pare va dir me cou i ta mare va dir basta!
 • Molts de dies bons fan un any dolent.
 • Deixar pixar es mul tranquil.
 • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
 • Me cagon ses quatre postetes que aguanten es cagadero d’en Judes!
 • Calatreví, chueta fui.
 • Set porcs vint-i-vuit cames, set dones catorze mames.
 • Gener, generot, m’has morta l’oveia i l’esquellot.
 • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
 • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
 • Jo tenc un fabiolet que te forat i no sona i en sentir olor de dona tot d’una s’aixeca dret.
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Mala puta rabanera, m’has llevat tots els doblers, m’has deixat sa fava torta i els collons de se’n revés.
 • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
 • Eren set que l’aguantaven i encara pixava tort.
 • Estar com ses llànties de Campos.
 • Ets més dolent que carn de xinxa!
 • Si la mar buida fort, senyal de vent nord.
 • No anam ni en rodes.
 • Lo cel està empedrat, dins d’una hora los carrers seran banyats.
 • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
 • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
 • Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
 • Ja mos veurem davant Campos.
 • No passis s´arada davant es bou.
 • El març marceja i la gent bogeja.
 • Basta veure els sants per veure la festa.
 • Els sants de gener porten capa i barret.
 • Val més morir de un rot que de un badall.
 • Just com la llàntia de Campos.
 • Això es una casa de putes sense llum!

ETIQUETADO EN:

Si te ha gustado ¡Compártelo!Síguenos en las redes para no perderte ninguna publicación¿Qué es un refrán?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.


Aviso legalPrivacidad Política de cookies – Copyright © 2024. Todos los derechos reservadosContacto