El café de la historia - Refranes mallorquines

Refranes de Mallorca

Compartir es de sabi@s:

Dichos, frases, citas, refranes, expresiones y proverbios de la isla de Mallorca

 • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
 • A Petra el dimoni s’hi va retre. I de Manacor s’en va fer por.
 • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.
 • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
 • A Felanitx, el més boig fa rellotges.
 • A Mancor són mancorins, i a Inca són inqueros, però per a ballar boleros, no hi ha com els selvatgins.
 • La gent de Campanet, amb una mà el rosari i amb l’altra el ganivet.
 • Trons a Mallorca, neu a la porta.
 • A Alcudi solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
 • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
 • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
 • Vatuadell, vols ser merda i no arribes a pet!
 • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
 • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
 • A Alaró, lladre o traïdor.
 • Uep! Com anam?
 • Mallorca, terra porca.
 • Què em som jo de la mort de’n Berga?
 • Vent llevant fa fugir sa gent del camp.
 • Anar més just que sa pell del nas.
 • A Campos quan hei ha eixut se comanen a Sant Blai, i noltros en aquest ball encara no hem begut.
 • Mal caigués la Seu i hauria feina per tothom.
 • Trons enfora, aigua prop.
 • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
 • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
 • Plou i fa sol, lo diable tupa la dona.
 • Llebeig, aigua veig.

Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
 • Cristo en pel, taronges navel.
 • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
 • Has fet es negoci de na Peix Frit.
 • A Alaró mostren sa panxa per un guixó.
 • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
 • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
 • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
 • Tot pot ser menos es collons tornar carabasses!
 • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
 • Mesclar ous amb caragols.
 • Per Sant Macià l’oreneta ve i el tord se’n va.
 • Quaranta putes sagrades!
 • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
 • Ton pare es verjo i ta mare te tel!
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
 • Fins a coranta d’es bril, no et llevis un fil.
 • Cap de fava amb orelles!
 • A Alaró, o lladre o jugador.
 • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
 • Mal patinessis davant una figuera de moro mentres pixessis i fotesis a dins amb sa faba per devant.
 • Febreret el curt, pitjor que el turc.
 • Te pegaria una galtada amb sa ma de pixar!
 • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
 • Què n’ets de poma!
 • A Campos, campanes noves i es campanar esbucat i Son Julià espadat perquè robava garrofes.
 • Mal t’agafas un llamp encés.
 • Cel tavellat, dins tres dies eixut o banyat.
 • Sa fortor es una cosa que es fabrica als ronyons, es filtra pels collons i surt pel cap de sa fava.
 • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
 • A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat, mateu-ló.
 • Això és mel.
 • Qui és nat ni naixerà, ploure fort de grec no veurà.
 • Que saps tú de munyir trutjes si lo més redó que has vist es un meló!
 • Es nom de Maria aigos envia.
 • Ai, ai, cavallet, quan eres jove, que hi anaves de pentinat…
 • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
 • A ca una puta es calceti.
 • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
 • No ets més beneit, perque ton pare va dir me cou i ta mare va dir basta!
 • Molts de dies bons fan un any dolent.
 • Deixar pixar es mul tranquil.
 • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
 • Me cagon ses quatre postetes que aguanten es cagadero d’en Judes!
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
 • Calatreví, chueta fui.
 • Set porcs vint-i-vuit cames, set dones catorze mames.
 • Gener, generot, m’has morta l’oveia i l’esquellot.
 • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
 • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
 • Jo tenc un fabiolet que te forat i no sona i en sentir olor de dona tot d’una s’aixeca dret.
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Mala puta rabanera, m’has llevat tots els doblers, m’has deixat sa fava torta i els collons de se’n revés.
 • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
 • Eren set que l’aguantaven i encara pixava tort.
 • Estar com ses llànties de Campos.
 • Ets més dolent que carn de xinxa!
 • Si la mar buida fort, senyal de vent nord.
Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca
 • No anam ni en rodes.
 • Lo cel està empedrat, dins d’una hora los carrers seran banyats.
 • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
 • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
 • Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
 • Ja mos veurem davant Campos.
 • No passis s´arada davant es bou.
 • El març marceja i la gent bogeja.
 • Basta veure els sants per veure la festa.
 • Els sants de gener porten capa i barret.
 • Val més morir de un rot que de un badall.
 • Just com la llàntia de Campos.
 • Això es una casa de putes sense llum!

Activar los avisos

Suscríbete y te avisamos cuando haya un artículo nuevo
close

¿Quieres que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo artículo?

No te pierdas estos artículos: