El café de la historia - Refranes de Castellón

Refranes de Castellón

Autor: El café de la Historia

INICIO » REFRANES ESPAÑOLES » Refranes de Castellón

Dichos y refranes de Castellón de La Plana y su provincia

 • Castellón de la Plana, ¿Qué tienes dentro? Hermosura, dinero y entendimiento.
 • A Onda la claven fonda.
 • Montserrat és costerut, Montroi, un corral de vaques, i a Real, que és tan planet, es crien les xiques guapes.
 • De les ales d’un mosquit feren a Castelló; i de les retallaüres, la Pobla i Benissanó.
 • El que se fue a Castellón, perdió su sillón.
 • Benicarló, gran olla y chic sermó.
 • Plou y fa sol, Nostra Senyora está en Borriol.
 • A Benassal tallen la cua als que hi van.
 • Quan trona a Penyíscola, agarra la burra i trisca.
 • Si me quieres dímelo, que sino me voy a Altura, que hay una Virgen de Gracia que todos los males cura.
 • Per l’Ascensió, oronetes a muntó; en la Plana sí, però a Morella no.
 • San Antonio de Bechi está dalt d’ una montaña, los bajocs de Castelló porten saragüells de pana.
 • En Alcora Sant Cristofol, en Albocacer Sant Pau, la Malaena en Moncofa i en Borriana Sant Blai.
 • De Montsant a Morella és cosa vella.
 • A Alcalà són gaspatxeros, Santa Malena fogueros, Paniscla panisclans i a Benicarló llanceros.
 • Burriana y Borriol feren un fillol, que tan val lo fillol com Burriana y Borriol.
 • Català si no la feta, la fará.
 • A Benassal, borraes i gallardos.
 • Les xiques de Castellfort son moltes i valen poc, pa rostir una sardina t’ arrastren per tot lo foc.
 • El ponent la mou, el llevant la plou.
 • Las de Geldo, lo dan por un sueldo.
 • Cel a roquetes aigua a canterelletes.
 • Per Tales passa i no t’apares.
 • Gargal per la matinada, calma per la vesprada.
 • Aire morellano, ni paja ni grano.
 • Giner va gelar sa mare en lo llavaner.
 • Les xiques que mas m’ agraen son les del pla de Moró, les del mas de Correntillas y totes les del Frontó.
 • La bugada de Nadal s’eixuga en lo fumeral.
 • Els de Borriol caguen al vol i els de Castelló ho arrepleguen en un perol.
 • Penyagolosa aboirat, dins tres dies eixut o banyat.
 • Pa xiques guapes, Sant Jordi i la faram de Cervera; para bones dances, Canet; per a canters, nous Traiguera.
 • Ves a fer la má!
 • Vent de Morella a Alcarràs, mal vas.
 • Tindre la roba en el Grao.
 • Trons al Pi Gros, aigua al tros.
 • Si te cases en Borriol serás dona de fortuna, perqué anirás a la font a cavall en una burra.
 • Si lo març marceja, no us refieu d’ell, castiga l’ovella i mata l’anyell; com és tan Caín, sempre va de boig, fa calamarsades, vents i gambirots.

Más refranes de Castellón

 • A Onda la claven fonda, però a Vila-real fins el final.
 • No hi ha millor mercader per a la neu, que el ponent.
 • Plou i fa sol al camí de Borriol; plou i fa lluna al camí de Catalunya.
 • A poquet a poquet, s’arriba a Canet.
 • Llebeig d’hivern, pluja d’infern.
 • El vent aragonès no plou ni aclareix; quan s’hi posa, se coneix.
 • Aire de Morella, guarda’t d’ella.
 • La Jana, la capitana.
 • Lo cel a panerets, l’aigua a cabassets.
 • Tramuntanella morta, llebeig a la porta.
 • Porta rogle la lluna? Senyal de pluja.
 • El castell de Morella emboirat, als tres dies sec o banyat.
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Quan surt la ratlla de Sant Martí, de matí, aigua aquí; i de vesprada, aigua passada.
 • Castellón de la Plana, ¿qué tienes dentro? Entre frailes y curas un regimiento.
 • A Alcalà, per tots n’hi ha.
 • Si trona per la Cova Santa, aigua a manta.
 • En Tales són dolçainers, i en Artana són sarriers, en Borriol pedrapiquers,i en Onda són Taulellers.
 • Núvols de Morella a Salàs, mal pas.
 • Quan la merita va per l’horta, fes foc i tanca la porta.
 • El ponent la mou i el llevant la plou, dura dos dies, tres, sis o nou i, si no s’acaba, dura mentre vol.
 • Segorbina, puta fina.
 • Pa cagar-se i no torcar-se.
 • Que no passen Peret, Marquet i Creueta, no te lleves la jaqueta.
 • A Rossell, ni dona ni porcell.
 • Quan trona a Irta, agarra el burro i trisca.
 • Si el cerç amolle i la garbinada aprete, lo mateix pot ploure que no ploure.
 • Fondeguilla en un barranc, la Vall en una costera, Xilxes baix lo camí ral i Moncofa la granotera.
 • De dalt de la serra baixen dos germans: són pelacanyes i bufa-les-mans.
 • Cervera está en una costa i Calig en un collet. ¡Cerverina baixam aigua, que m’ estic morint de set!
 • Ací n’hi ha més gent que a la Pobla.
 • Si la Candelera plora, l’hivern és fora; si riu, torna-se’n al riu.
 • A Albocàsser tots són llops, i a la Torre són bitxacs, a Vilar tot són llangostos i a Culla són socarrats.
 • En giner, tin encès lo braser.
 • Per l’Ascensió, oronetes a muntó; en la Plana sí, però a Morella no.
 • Mar rocha, agua en clocha.
 • Trons en gener, a apuntalar el graner; trons en març, fred en abril i maig.
 • Sant Mateu, cap de correu.
 • El Ponent té la filla casada a Llevant, quan la va a veure, marxa cantant i xiulant, i quan torna, torna plorant.
 • Bromes de garbí, gargaló fi.
 • Encara que tu no ‘m vullgues a mi no ‘m sidona res, que ‘n tine un’ utra mes guapa al plá de Villafamés.
 • No som res i en cançoncillos menos.
 • A Atzeneta, tots pixen per la bragueta.
 • Vivan Valencia y Murviedro y Castellón de la Plana; vivan los reales saleros de las chicas valencianas.
 • A Tales mengen plom i caguen bales.
 • Venir de la Alcora.
 • Els d’Onda la claven fonda i els de Castelló, fins el taló.
 • Si es pon el sol en joca i fa garbinà, dins tres dies plourà.
 • Sant Vicent está en Borriol y San Roc en Castelló; San Cristofol en Alcora y San Miquel en Moró.
 • Enero helado, febrero trastornado, marzo ventoso, abril lluvioso, y saca a mayo florido y hermoso.
 • Traiguera, cap de bandera.
 • Llebeig? Mal te veig.
 • Vent d’Alcarràs a Morella, no et fios d’ella.
 • Si te cases en Castelló no te cases en qui fa llata, per que en la llata que fa te pot fer una corbata.
 • Per Xert, passa-hi despert.
 • El xaloc és l’alcavot del mestral.
 • El ponent va deixar morir sa mare de talent.
 • Lo sol se pon en joca, tres dies vent o l’esquena xopa.
 • Si el tres d’abril el cuquello no ha vingut, o s’ha mort o s’ha perdut.
 • Si la Candelera plora l’hivern fora; i si se’n riu torna-te’n cap al niu; i tant si se’n riu com si plora tres mesos de malhora.
España - Castellón de la Plana Camiseta
 • Ligero, Encaje clasico, Manga de doble puntada y bastilla baja

ETIQUETAS DE NAVEGACIÓN


🔍 Buscador de refranes

Para una búsqueda eficaz escribe conceptos concretos (por ejemplo: gatos, invierno, amor, calor, vino…)

🔽 ¿Aún no conoces la mayor base de datos de refranes de Internet? 🔽

¡Síguenos en redes!¿Qué es un refrán?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.


«Cualquiera sentencia popular repetida tradicionalmente de forma invariable, particularmente, las que son en verso o al menos con cierto ritmo, consonante o asonante, que las hace fáciles de retener y les da estabilidad de forma y de sentido figurado». (María Moliner)


Dicho agudo y sentencioso de uso común. (Diccionario de la RAE)¿Qué son los refranes?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza; particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.

Los refranes son paremias tradicionales de uso y origen popular y, en general, de autoría anónima.

El refrán nace con intención didáctica, moral o, incluso en ocasiones, filosófica.

Puede encontrarse algunas veces como sinónimo de dicho e incluso de proverbio, si bien el dicho, esencialmente oral, comprende un significado bastante más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno, e incluso malicioso.

También, en ciertas ocasiones, encierra una ocurrencia chistosa.

​Por otro lado, el proverbio, igual que el adagio, suelen ir asociados a lo bíblico y/o lo culto.

En definitiva, y sin lugar a dudas, en el ámbito de la lengua castellana, el refrán es, de manera indiscutible, la paremia más representativa y extendida de la sabiduría popular.

Dicho agudo y sentencioso de uso común. (Diccionario de la RAE)

El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular –y por definición, de autoría anónima– con intención didáctica, moral o, incluso, filosófica. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho e incluso de proverbio, si bien el dicho, esencialmente oral abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno, e incluso malicioso, o bien una ocurrencia chistosa.

Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima, suelen estar asociados a lo culto, lo bíblico o lo oriental. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular.

En el uso de la lengua española, el término refrán (del francés refrain, sentencia corta) ha conocido una gran difusión hasta el punto de desplazar al proverbio, idea que se asocia a una paremia culta como los proverbios bíblicos u orientales. Así, el refrán, paremia popular o popularizada, aparece en obras de autores clásicos como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, Alfonso X el Sabio o el propio Miguel de Cervantes, que en el Quijote asegura por boca de Quijano que «los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos», y hablando con Sancho Panza le dice que «cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento» (Segunda parte, capítulo XVII); o cuando le hace decir al cautivo que «el refrán es sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia».​

Sentencias breves y anónimas que «señalan qué actitud conviene adoptar en cada situación, definen la razón de una determinada conducta, o extraen las consecuencias de una circunstancia, entrañando en cualquier caso un fin didáctico y aleccionador y convirtiendo la anécdota humana en tema de reflexión».​ No obstante, muchas frases literarias y bíblicas han pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo largo del tiempo, con temas que van desde la meteorología hasta el destino invariable y fatalista de existencia. Constituyen el bagaje cultural del pueblo en tiempos en los que la tradición oral pasaba la sabiduría popular de una generación a otra.

Su estructura suele ser pareada y recurren tanto a la prosa y verso como a figuras literarias (antítesis, elipsis o paralelismo) para facilitar su perpetuación oral.

Fuente: Wikipedia

Aviso legalPrivacidad Política de cookies – Copyright © 2022. Todos los derechos reservadosContacto