El café de la historia - Refranes catalanes

DITES I REFRANYS CATALANS

Dites, frases, cites, refranys, expressions i proverbis de Catalunya A Colldejou, fumats; a Vilanova d’Escolnalbou, puputs; a Botarell, guerxos; a Riudoms, tomaquers; a Reus, ganxets; a Montbrió, foradats; a Mont-roig, xuts, a Tarragona, pelacanyes. El mercat de Girona l’un dia

El café de la historia - Refranes vascos

REFRANES VASCOS

Dichos, frases, citas, refranes, expresiones y proverbios del País Vasco El que con vino cena, con agua se desayuna. Bruma en el Bidasoa, viento en el mar. Cencerro sin badajo se gasta en la pared. Riñeron los pastores, aparecieron los quesos.